Na ForexKursy znajdziesz najważniejsze informacje związane z rynkiem walutowym forexem. Od tego momentu zaczynasz inwestowanie bez tajemnic.

You are here

Drukowanie pieniędzy, czyli hipokryzja banków centralnych

A gdybyś narysował sobie banknot na którym napisałbyś £5, czy miałby on taką samą wartość jak banknot 5 funtowy? Niestety nie możesz tego zrobić; to nie jest dozwolone. Dlaczego nie? Poniższy wywód przytaczamy za businessweek.com.

Banki centralne już dawno uznały kreację pieniądza jako coś sakralnego, co należy tylko do nich i robią to (tylko) żeby wymienić zepsute banknoty czy monety i (tylko, a w zasadzie aż) żeby stymulować inflację. Za tym drugim stwierdzeniem kryje się już coś większego i tak naprawdę otwiera się bardzo duża furtka manipulacji. Ta owa sakralność banków pokazuje wyraźnie swoje prawdziwe oblicze podczas kryzysów finansowych. Bo wtedy banki bez skrupułów wrzucają na rynek dowolną ilość pieniędzy żeby ograniczyć długi, osłabić walutę i sztucznie stymulować gospodarkę. Tak mieliśmy do czynienia ostatnio, przy okazji tzw. „quantitative easing”, operacjach które zwiększyły zasób pieniądza w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii o ponad 3700000000000 dolarów. To jest ponad trzy razy więcej niż wszystkie dotychczasowe zasoby fizyczne dolara w obiegu na całym świecie! O zgroza! Rodzi się więc pytanie, czy taka sama strategia, która jest stosowana do odwrócenia globalnego depresji może również użyta do unicestwienia skrajnego ubóstwa na całym świecie. Bo przecież dokładnie w ten sposób w dużych gospodarstwach dba się o dobrobyt. Czyli po prostu drukowalibyśmy pieniądze żeby pomóc. Nikt jednak nie dba o biednych, najważniejsze są Stany Zjednoczone.

Przed kryzysem finansowym, idea żeby banki centralne tworzyły pieniądze na zakup aktywów byłaby nie do zaakceptowania. Jednak w ciągu ostatnich pięciu lat, mieliśmy do czynienia z takim działaniem, na które reakcje inwestorów były niezwykle optymistyczne. Tradycyjnie inwestorzy w kryzysie zakupują złoto, bo chroni ono jak nic przed inflacją. Jednak podczas tego kryzysu inwestorzy kupili również inne aktywa, które oferowały już słabą ochronę przed inflacją - kupili papiery wartościowe o stałym dochodzie i obligacje, a także akcje. Takie działanie sugeruje duże zaufanie, FED od lat gwarantował utrzymanie inflacji pod kontrolą, dlatego inwestorzy zaufali technice dodrukowania pieniędzy, technice która tak naprawdę powoduje inflację. Po drugie, nigdy nie udało się inflacji zagrożeniem. W efekcie w gospodarkę wpompowano ogromne zasoby wirtualnego pieniądza (takiej kreacji nigdy jeszcze nie było) i pomimo tego inflacja cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach pozostała poniżej lub blisko długofalowych średnich.

Tagi: drukowanie pieniądza, bank centralny, fed, inflacja Tomek Baczyński 29/05/2014 - 17:28