Na ForexKursy znajdziesz najważniejsze informacje związane z rynkiem walutowym forexem. Od tego momentu zaczynasz inwestowanie bez tajemnic.

You are here

Jak zmieniał się rynek forex? Historia.

Rynek walutowy przed drugą wojną światową był używany w międzynarodowym systemie ekonomicznym. W każdym kraju rząd dawał gwarancję na wartość waluty i złota. Oznaczało to, że wartość waluty papierowej miała pokrycie w złocie. Taki system walutowy gwarantował dużą stabilność waluty, ponieważ waluta papierowa miała odzwierciedlenie w złocie. Taki system funkcjonował aż do drugiej wojny światowej.

Po drugiej wojnie światowej, czyli w roku 1944 na konferencji w Bretton Woods zdecydowano, że wszystkie waluty na świecie będą związanej z dolarem amerykańskim, kurs nadal miał pokrycie w złocie, ale umożliwiał też negocjacje kursów walut pomiędzy bankami centralnymi różnych krajów. Celem konferencji było przede wszystkim stworzenie stabilnego systemu, by zatrzymać zbyt gwałtowny ruch walut między krajami.

Później historia rynku walut zmieniała się w latach pięćdziesiątych, następnie osiemdziesiątych kiedy to w 1971 roku ostatecznie upadł system Bretton Woods. Od tego czasu wartość nominalna pieniądza przestała mieć jakiekolwiek pokrycie w złocie i stała się to wartość umowna. Państwo samo nadaje wartość nominalną, która jest akceptowana i przyjmowana na jego obszarze. Przeczytaj tutaj jaka jest prawdziwa wartość pieniądza.

Poza tym, w latach 70.-80. rozwinął się rynek komputerów, a także informatyka. Dzięki czemu przepływ walut pomiędzy krajami zaczął się intensywnie rozwijać. Przy czym dla rozwoju obecnie znanego rynku forex najważniejszy był XXI wiek, kiedy to większość krajów zaczęło stosować najbardziej liberalnym system walutowy - płynny kurs walutowy. Od tego czasu o kursach walut decyduje rynek. Obecnie obrót na rynku forex wynosi około 5 bilionów dolarów dziennie.

Tagi: kursy walut, forex, historia pieniądza, historia forex ForexKursy 27/08/2014 - 15:31